Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 στις  11:00 π.μ.

Αφετηρία Πλατεία Ηρώων.

Περπατάμε για τη Ζωή – Δράση αφιερωμένη για όλες τις γυναίκες.

Στηρίζει και συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος Περάματος.