Αίτηση εγγραφής στον Εμπορικό Σύλλογο Περάματος 


Μέλη του συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό μπορούν να είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση (έδρα) στην περιοχή του Περάματος και ασκούν ή ασχολούνται με το εμπόριο (διακίνηση αγαθών – προσφορά υπηρεσιών).

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής μελών του Συλλόγου μας.

Κατεβάστε την αίτηση υποψηφιότητας του Συλλόγου μας.