Η θητεία μας έφτασε στο τέλος της. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε του ισολογισμους των ετών 2020 – 2021 & 2022.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη.

2020

2021

2022