Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και φέτος όμως λόγω των συνθηκών, χωρίς εκδηλώσεις. Για αυτόν τον λόγο και για να δώσουμε μια άλλη νότα στην πόλη μας, ζητούμε από τον Δήμο τον στολισμό της πόλης μας νωρίτερα. Πιστεύουμε πως κάτι τέτοιο θα βοηθήσει την ψυχολογία μας.
Σας προσκομίζουμε την επιστολή που στάλθηκε.