Ενόψει των εκλογών και κάνοντας τον οικονομικό απολογισμό της θητείας μας,

σας ενημερώνουμε σχετικά για τις κινήσεις εσόδων – εξόδων.