Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τον  ισολογισμό διαχειριστικής περιόδου 1/1/2023 εως 31/12/2023.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη.

1/1/2023 εως 31/12/2023