Λόγω της πανδημίας του Covid-19, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά ενόψει των ανταποδοτικών υπηρεσιών, δημιούργησε ομάδα συμβούλων για την υποβολή ερωτημάτων.

Παρακάτω σας προσκομίζουμε το σχετικό έγγραφο.